Bio- en bibliografie André Brink

banner-Schrijversdossier-terug-naar-Andre-BrinkAndré Brink is in 1935 in Zuid-Afrika geboren. Hij is een van de meest productieve en ondernemende Afrikaner schrijvers. (Afrikaners zijn de van Nederlanders afstammende blanken in Zuid-Afrika, die een sterk op het Nederlands lijkende taal spreken). Brink was een van de voormannen van de beweging van Sestig – een groep vernieuwende prozaïsten waarvan het merendeel in de zestiger jaren debuteerde en die op onstuimige wijze brak met het gemoedelijke lokale realisme van de vorige generaties. De groep schrijvers wist met talent op de tenen van het conservatieve publiek te trappen door zich niet te storen aan de traditionele opvattingen over seksualiteit en godsdienst.

In 1968 distantieert Brink zich echter van de beweging van Sestig uit protest tegen de neiging die de Sestigers hebben tot het produceren van een ivoren-toren-kunst. Hij wil dat literatuur een meer sociaal-maatschappelijke functie krijgt, waarin een bewustwording tot stand gebracht moet worden voor de Zuid-Afrikaanse situatie. Hij komt tot dit inzicht na verblijf in Parijs, waar hij van 1959 tot 1961 en van 1967 tot eind 1968 heeft gewoond. Eind 1968 voelt hij heel sterk de drang terug te keren naar zijn geboorteland, om daar te schrijven en de volle verantwoordelijkheid voor zijn werk op zich te nemen. Vanaf dat moment zijn zijn romans dan ook politiek geladen, hij valt openlijk de politiek van de regering aan. Dit doet hij voor het eerst in zijn roman Kennis van de avond (1973) en dit boek wordt dan ook prompt door de overheid tot verboden boek verklaard. Daarbij wordt Brink voortdurend door de veiligheidspolitie in de gaten gehouden. Het is trouwens het eerste boek van een blanke Zuid-Afrikaan dat verboden wordt, voorheen werden alleen werken van zwarte en gekleurde schrijvers slachtoffer van de scherpe censuur.
André Brink heeft talloze publicaties op zijn naam staan. Naast schrijver is hij ook hoogleraar aan de universiteit van Kaapstad, waar hij Engelse literatuur doceert. Voor zijn romans kreeg hij al verschillende malen een literaire prijs, waaronder drie keer de CNA-prijs, de belangrijkste literaire prijs van Zuid-Afrika. Ook is hij twee keer genomineerd voor de Booker Prize (in 1976 en 1978). In 1980 ontving hij de Martin Luther King Prize en in Frankrijk de Prix Médicis Étranger. In 2003 werd hem de Alan Paton Award toegekend voor zijn boek The Other Side of Silence.

Beknopte bibliografie

Kennis van de avond (1973, roman)banner-Schrijversdossier-terug-naar-Andre-Brink Houd-den-Bek (1982, roman)
De muur van de pest (1984, roman)
De ambassadeur (1963, roman)
Noodtoestand (1988, roman)
Het eerste deel van Adamastor (1988, roman)
Integendeel! (1993, roman)
Zandkastelen (1995, roman)
De duivelsvallei (1998, roman)
Herontdekking van een continent (1999, essays)
Donkermaan (2000, roman)
De andere kant van de stilte (2002, roman)
De bidsprinkhaan (2005, roman)
De blauwe deur (2006, novelle)
Appassionata (2010, novelle)

Share