Aan het bladeren in category

Besprekingen: Titel I

Intieme vreemde. Een schrijfboek van Breyten Breytenbach

Breyten Breytenbach Intieme vreemde. Een schrijfboek Podium, Amsterdam, 2006 [vert. van Intimate Stranger. A Writing Book, 2005] In Intieme vreemde zijn recente lezingen, essays en notities van de veelvuldig bekroonde, Zuid-Afrikaanse auteur en beeldend kunstenaar Breyten Breytenbach verzameld. Hij geniet vooral bekendheid van zijn roman De ware bekentenissen van een …

Izak van P.F. Thomése

P.F. Thomése Izak Uitgeverij Contact, 2005 Na Schaduwkind was de nieuwsgierigheid groot naar dit volgende boek van Thomése, dat bovendien aangekondigd wordt als voortgekomen uit datzelfde Schaduwkind. De verwantschap is echter ver te zoeken. Inhoudelijk gezien. Izak speelt zich af op Oost-Java, ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De Ambonese …