Aan het bladeren in category

Essays

Essay over Rascha Peper

  Naar aanleiding van het recente overlijden van een van mijn favoriete auteurs, Rascha Peper, plaats ik vandaag de volledige tekst van een beschouwing die ik enkele jaren geleden over haar werk schreef voor boek-delen essays.   ‘Stille wateren en sluimerende hartstochten’ In 2005 valt Rascha Peper de twijfelachtige eer …

Afgrond, diepte en kloof in E.T.A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels

INLEIDING Het dubbelgangersmotief in E.T.A. Hoffmanns Die Elixiere des Teufels (1815-16) is veelvuldig bestudeerd en uitgebreid geanalyseerd en beschreven in de literatuurwetenschap. Echter het daarmee in dit werk nauw verbonden motief van de diepte en de angst daarvoor is onderbelicht gebleven. Dit afgrondmotief, dat zich het duidelijkst profileert in de scène waarin …

In dialoog met Boccaccio? Over de Vrouwendecamerone van Julia Voznesenskaja

In dialoog met Boccaccio? Julia Voznesenskaja Vrouwendecamerone Tussen de roman Vrouwendecamerone (oorspronkelijke titel: Damskij Dekameron, 1985) van Julia Voznesenskaja en de Decamerone van Boccaccio bestaat een intertekstuele relatie, hetgeen niet alleen blijkt uit de titel, maar ook uit andere intertekstuele verwijzingen die bij nadere bestudering naar voren komen. Echter de …

Een zoektocht naar culturele identiteit in Tsitsi Dangarembga’s Op gespannen voet

Op gespannen voet (vert. van Nervous Conditions, 1989) van de Zimbabwaanse schrijfster Tsitsi Dangarembga gaat over de zoektocht van de hoofdpersoon naar culturele identiteit in de context van een dominante Westerse cultuur. Het hoofdpersonage, Tambudzai, heeft het groeiende gevoel dat er twee tegenovergestelde posities bestaan, twee verschillende culturen of werelden, …