De blauwe deur van André Brink

De blauwe deur andre brinkAndré Brink
De blauwe deur
Meulenhoff, 2007

In deze kleine novelle snijdt de Zuid-Afrikaanse auteur van wereldwijd vertaalde romans als De bidsprinkhaan, De andere kant van de stilte en Zandkastelen een groot thema aan. Als de leraar en schilder David op een dag de blauwe deur van zijn atelier doorgaat, wacht hem daarachter een vreemde vrouw en twee kinderen en een gezinsleven dat hij niet kent, maar toch blijkt uit alles dat hij al negen jaar met deze Sarah getrouwd is. Tevergeefs probeert hij uit deze droom te ontwaken door op zoek te gaan naar zijn flat en vrouw Lydia. Maar de situatie duurt voort en noodzaakt David over de keuzes in zijn leven na te denken. Het verhaal doet niet alleen aan Kafka denken maar bevat ook een intertekstuele verwijzing naar Spoetnikliefde van de Japanse schrijver Murakami, dat ook gaat over ‘van plaats wisselen met jezelf’. In een mooie stijl die goed aansluit bij de ‘taal’ van een droom, vertelt Brink op een overtuigende manier over de dunne scheidslijn tussen echt en illusie, heden en verleden en de broosheid van identiteit. Thema’s waarover nog lang nagedacht kan worden.banner-Schrijversdossier-terug-naar-Andre-Brink

Share