De nieuwe man van Thomas Rosenboom

De nieuwe man.jpg

Thomas Rosenboom
De nieuwe man

  • Het lijkt alsof de personages nauwelijks met elkaar communiceren. Moeder, dochter en Niesten lijken zich altijd te hullen in een stilzwijgen, vooral in de buurt van Bepol. Welke invloed zou het gekozen perspectief – dat steeds bij Bepol ligt, die zichzelf graag hoort praten en nauwelijks naar anderen luistert – kunnen hebben op hoe je daar als lezer tegenaan kijkt? Wat vind je er van dat het perspectief nooit bij de andere personages ligt?
  • In Metro van 3 maart 2003 wordt Rosenboom gevraagd of hij tijdens het schrijven zelf de beklemming voelt die in sommige passages in het boek voorkomt. Hij antwoordt bevestigend: “Iedereen is zo op elkaar gericht. Men kan niet weg. Het is alsof men is opgesloten in dat kleine toneel van die scheepswerf. Heel benauwend”. Hoe benauwend vond jij het verhaal tijdens het lezen? Welke factoren speelden daarbij een rol?
  • Voor Rosenboom is het ideaal dat de auteur de personages terugbrengt tot één enkele karaktertrek. Hij doet dat in De nieuwe man, zelfs met het hoofdpersonage. Kun je dat waarderen of had je liever driedimensionale personages gezien? Hoe beïnvloedt dit je waardering voor het boek?
  • Wat vind je van de enigszins gedragen stijl van Rosenboom?
  • Arjan Peters schrijft in de Volkskrant van 28 februari 2003 “Wederom heeft hij zich uitvoerig gedocumenteerd, hetgeen dit keer leidt tot staaltjes zoetvloeiende scheepsbouwlyriek die een lust voor oog en oor zijn”. Wat vind jij van Rosenbooms veelvuldig gebruik van vakjargon? Ben je het met Arjan Peters eens?
  • Is Rosenbooms recept van “amusement met een dramatische afloop” (zie de paragraaf over taal en stijl) voor jou een goed of minder geslaagd recept? Wat vind je van de mening van Elsevierrecensent Thomas van den Bergh als hij schrijft dat hierdoor Rosenbooms romans te stereotiep verlopen?
  • In Vrij Nederland (1 maart 2003) schrijft Jeroen Vullings dat “het Kwaad wordt beloond in Rosenbooms romanuniversum”. Is deze uitspraak ook van toepassing op De nieuwe man? Zo ja, in welke betekenis en op welke manier?
  • Arjan Peters is in de Volkskrant van mening dat De nieuwe man barstensvol scènes en formuleringen zit die bij de lezers menige grijns en gniffel zullen verwekken. Bij welke scènes heb je moeten gniffelen? En bij welke formuleringen?
  • Zoals Jeroen Vullings in Vrij Nederland schrijft weet de lezer van meet af aan al dat het mis zal gaan. Aan de afloop ontleent de roman dus weinig spanning. Toch spreekt menig recensent van een goede spanningsboog in het verhaal. Hoe beoordeel jij de spanning in het boek? Weet Rosenboom de spanning voldoende vast te houden?
  • Hoe beoordeel je het einde van de roman? Had Rosenboom het laatste hoofdstukje, over hoe het met de verschillende verhaalfiguren is afgelopen, weg moeten laten? Waarom wel of niet?
Share