Herinner mij van Trezza Azzopardi

Herinner mijTrezza Azzopardi
Herinner mij

Bezige Bij, 2004

Met haar eerste roman, The Hiding Place, was de Brits-Maltese Trezza Azzopardi genomineerd voor de Booker Prize. Deze, op autobiografische gebeurtenissen gebaseerde, roman ging over het zware leven van Maltese immigranten die zich in Cardiff wilden vestigen. Haar tweede roman, Remember Me (2003, vertaald als Herinner mij in 2004) gaat over iets heel anders. Het is het verhaal van een vrouw van in de zeventig die door de gebeurtenissen in haar leven enigszins buiten de maatschappij is komen te staan.

Het boek opent met wat een willekeurige daad van geweld lijkt als de hoofdpersoon, Lillian, in haar slaap wordt bezocht door een indringster die niet alleen haar spullen steelt maar ook haar lichaam aftast terwijl zij zich voor dood houdt. Deze inbreuk op haar privacy maakt veel bij Lilian los. Vervolgens komt haar leven in flashbacks voorbij. Een leven vol tegenslagen en verdriet, die mede veroorzaakt zijn door haar paranormale gave. Haar moeder was zenuwziek, haar opa was niet goed in staat voor haar te zorgen, haar tante stuurt haar weg en haar helderziende gave wordt uitgebuit door een grillig echtpaar. Uiteindelijk blijft ze alleen en lichtelijk verward achter.

De personages en gebeurtenissen blijken pas later in het boek met elkaar verbonden te zijn en uiteindelijk krijgt ook de gewelddadige daad van het begin een andere betekenis. Het verhaal wordt verteld door een ikverteller en in sobere, korte zinnen met meer lading dan in eerste instantie valt te vermoeden. De wisselingen tussen heden en verleden zijn niet altijd meteen duidelijk, waardoor het lezen veel aandacht vergt. Maar zoals Opzij (juli/augustus 2004) concludeert: “Toch is Herinner mij een aantrekkelijke roman, niet alleen door het aangenaam knisperige taalgebruik, maar ook door de ingehouden manier waarop het kommervolle verhaal wordt verteld: in kleine, laconieke getoonzette beetjes die tot het eind tot de verbeelding blijven spreken”.

Share