Intieme vreemde. Een schrijfboek van Breyten Breytenbach

Intieme vreemdeBreyten Breytenbach
Intieme vreemde. Een schrijfboek
Podium, Amsterdam, 2006 [vert. van Intimate Stranger. A Writing Book, 2005]

In Intieme vreemde zijn recente lezingen, essays en notities van de veelvuldig bekroonde, Zuid-Afrikaanse auteur en beeldend kunstenaar Breyten Breytenbach verzameld. Hij geniet vooral bekendheid van zijn roman De ware bekentenissen van een witte terrorist (1984) over zijn zeven jaar durende politieke gevangenschap. Zijn oeuvre is omvangrijk en hij doceert op universiteiten en geeft lezingen over de hele wereld.

De teksten in deze bundel gaan over literatuur en het schrijverschap en worden afgewisseld met enkele gedichten, soms aansluitend bij de actualiteit, zoals het gedicht ‘New York, 12 september 2001’, en met een link naar het nut van het schrijven zoals blijkt uit de eerste strofe: verdraagt de hand het om over dit papier te gaan/ heeft enig gedicht genoeg gewicht/ om een condensatiespoor achter te laten boven het troosteloze landschap/ ooit genoeg gezicht om te verheffen tegen de duistere stilte van de dood/ wie zal het zeggen vandaag.

Soms zijn de gedichten universeler, zoals ‘Waar is mijn lief’. Ze vormen een aangename afwisseling tussen de abstractere overpeinzingen en notities. Breytenbach probeert antwoord te geven op vragen over onder andere de toekomst van de roman, de aard van het schrijverschap en het wezen van de schoonheid. Moeilijke onderwerpen die hij soms verluchtigt door bijvoorbeeld in te zoemen op het belang van een notitieboekje, dat hij vergelijkt met een zaaibed. Dit ‘schrijfboek’ vormt een mooie verzameling goed geformuleerde wijsheden.

Share