Malocchio, een Toscaanse jeugd van Geerten Meijsing

Malocchio, een Toscaanse jeugdGeerten Meijsing
Malocchio, een Toscaanse jeugd

Arbeiderspers, 2003

Net als in enkele vorige romans is Meijsings (1950) hoofdfiguur dit keer Erik Provenier. Hij is de ikverteller van het verhaal, dat opnieuw sterk autobiografisch is. In dit boek gaat Meijsing terug naar de tijd die hij in Toscane heeft geleefd, een tijd ook waarin hij als alleenstaande vader verantwoordelijk was voor de opvoeding van zijn dochter tussen haar derde en twaalfde levensjaar. Het leven van Erik draait om zijn liefde en haat voor Toscane, zijn dochter, zijn talloze vriendinnen en zijn huisbaas. Met name die laatste persoon geeft het verhaal wat spanning mee. De pesterijen van deze omhooggevallen aristocraat zijn veelvuldig. Duidelijk wordt dat een vreemdeling altijd een buitenstaander blijft.
Dit boek is interessant voor liefhebbers van Italië en Toscane, hoezeer Meijsing zich ook verzet tegen de reeks geïdealiseerde boeken hierover. Idealiseren is dan ook het laatste wat hij doet. Maar het boek biedt zeker ook voldoende uitdagingen voor de literaire lezer, dankzij de gekozen vorm: veel flashbacks, prachtig taalgebruik (hoewel heel veel onvertaalde Italiaanse woorden en zinnen) en de subtiele opbouw naar het van alles afscheid nemen toe.

Share