Recensiebeleid

We recenseren literaire fictie van zowel Nederlandstalige als internationale auteurs en accepteren diverse genres.
Non-fictie komt alleen in aanmerking voor bespreking op de site als het werken zijn over literatuuranalyse, leeskringen en aanverwante onderwerpen.

Uitgevers en auteurs kunnen een verzoek voor een recensie indienen bij de beheerder van deze site, Jacandra van den Broek, via info [at] boekentaal.info. We selecteren boeken die ons aanspreken op basis van flaptekst, fragmenten en andere informatie, maar acceptatie garandeert geen recensie.

Recensie-exemplaren ontvangen we bij voorkeur per email, in ePub- of PDF-formaat* (inclusief drukproeven).
* Wij gaan ten alle tijden zorgvuldig met digitale bestanden om, beperken deze tot eigen gebruik en zullen ze na lezing van onze computer en ereaders verwijderen.