Triomf van Marlene van Niekerk

TriomfMarlene van Niekerk
Triomf
Querido, 2006

Eerder dit jaar verscheen het internationaal succesvolle Agaat van de Zuid-Afrikaanse Van Niekerk (1954). Triomf schreef ze al in 1994 en werd in 2000 voor het eerst in het Nederlands vertaald. Deze uitgave is een goedkopere herdruk van die vertaling. Het was haar eerste postapartheidsroman en het verhaal speelt zich ook af in het jaar waarin de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika plaatsvonden.

De auteur schetst het gewelddadige en uitzichtloze leven van een blanke familie die probeert te overleven in de wijk Triomf. Het gaat om de broers Pop en Treppie, hun zus Mol en haar zoon Lambert. Elk hoofdstuk wordt telkens vanuit een ander perspectief verteld. De familie is erg racistisch en maakt zich zorgen over de toekomst. Verder is men druk met de voorbereiding van de verjaardag van de oversekste Lambert die de dag voor de verkiezingen 40 wordt.

Van Niekerk neemt in Triomf met behulp van humor het ‘witte’ denken op de hak. Toch maken het geweld, de hardheid, de seks en het ruwe taalgebruik het realistische verhaal ook zwaar te verteren. Daarin lijkt het absoluut niet op Agaat.

Share