Verbroken zwijgen van J. Bernlef

Verbroken zwijgenBernlef
Verbroken zwijgen

Querido, 2002

Aan zijn lange reeks romans, verhalen-, essay- en poëziebundels heeft de alweer bijna 40 jaar publicerende Bernlef nu deze verhalenbundel toegevoegd. De bundel bevat 19 verhalen, variërend in lengte tussen 4 en ruim 40 pagina’s. Hoe kort of lang de verhalen ook zijn, de meeste zijn goed opgebouwd met een duidelijk begin, een midden en een (open) eind. Er wordt een situatie geschetst waarin je je als lezer meteen kunt inleven. Vervolgens zorgt een goed opgebouwde spanningsboog er voor dat je geboeid blijft. Of het verhaal nu gaat over een weduwe die met behulp van een tv-programma op zoek gaat naar haar eerste liefde of over de patiënt die de arts achterna reist die hem net de dood heeft aangezegd, uit elk verhaal spreekt een diepe eenzaamheid en het besef dat alles voorbij gaat. Bovendien komt in diverse verhalen de idee naar voren dat het leven een verhaal is dat (door anderen) verzonnen is. Bernlef heeft zich daarbij laten inspireren door gebeurtenissen in het voormalige Oostblok, zoals de spionagepraktijken. Dit alles is geschreven in Bernlefs bekende onnadrukkelijke stijl.

Share