Vrij man van Nelleke Noordervliet

In de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën leeft arts, tevens jurist, Menno Molenaar. Na zijn studie, verstoord door de vroegtijdige dood van zijn vader, raakt Menno verzeild tussen de werelden van de rijke Engelse zakenlui en de aanhangers van Spinoza. Als de druk te groot wordt besluit hij in de Nieuwe Wereld een ideaal leven na te streven, dit gaat echter onder het constante plagen van het onbuigzame lot.

Nelleke Noordervliet is onderdeel van het verhaal, zij wandelt met Menno Molenaar door het decor van zijn verleden. Zij schrijft zijn geschiedenis, die een vertekening is van de echte geschiedenis. Kan zij immers het verleden echt kennen, echt begrijpen?

Over de auteur
Nelleke Noordervliet (Rotterdam, 1945) studeerde Nederlands in Leiden en Utrecht en was een tijdlang actief in de gemeentepolitiek (PvdA) in Monster. Haar veelzijdige oeuvre bestaat uit romans, verhalen en essays.

Leesclubvragen

 1. Wat is de betekenis van de titel van de roman en waarom zou de auteur voor deze titel gekozen hebben?
 2. Hoe is de verhouding van Nelleke Noordervliet tot Menno Molenaar en verandert die verhouding in de loop van het verhaal?
 3. In de roman roept Nelleke Noordervliet getuigen op. Waarom doet ze dat?
 4. En hoe kijken die diverse getuigen tegen Menno Molenaar aan?
 5. Aan elke historische roman ligt research ten grondslag. Hoe heeft de auteur zich georiënteerd om haar verhaal te kunnen schrijven?
 6. Wat is de rol van de religie in de roman?
 7. Vrijheid is een kernbegrip in de roman. Wat betekent het voor Menno Molenaar in de Verenigde Provincieën en in de Nieuwe Wereld?
 8. Hoe staat Menno Molenaar tegenover zijn vader, en tegenover zijn moeder?
 9. In de roman worden fictieve personages maar ook bestaande historische personen opgevoerd. Kunt u ze herkennen? Is het beeld dat Nelleke Noordervliet van ze schetst getrouw aan uw eigen beeld?
 10. Hoe gebruikt Nelleke Noordervliet de taal in deze historische roman?
 11. Wat voor invloed heeft de afkomst van Menno Molanaar op zijn leven?
 12. Wat voor verschillen bestaan er tussen de Republiek der Verenigde Provinciën en de Nieuwe Wereld?
 13. Hoe beïnvloedt de Nieuwe Wereld het gedrag van Menno Molenaar?
 14. De tegenstelling tussen religie en rede is een thema in deze roman. In welke passages komt die tegenstelling naar voren?
 15. Wat is de rol van de vrouw in deze roman?
 16. Hoe zou u deze roman plaatsen in het oeuvre van Nelleke Noordervliet?

Met dank aan uitgeverij Augustus/Atlas Contact, Luuk olde Boerrigter, PR Atlas Contact fictie

Share