Elizabeth Costello van J.M. Coetzee

Elizabeth CostelloJ.M. Coetzee
Elizabeth Costello

Cossee, 2003

Elizabeth Costello van de populaire Zuid-Afrikaanse Coetzee is nauwelijks een roman te noemen. Het is meer een verzameling essays rondom het personage Elizabeth Costello, schrijfster van beroep. We leren haar gedachtewereld uitgebreid kennen via een aantal lezingen die zij over de hele wereld geeft, maar haar gevoelswereld is ondoorgrondelijker. Een spanningsboog ontbreekt helaas, maar de hoofdstukken (vooral de eerste twee) vormen een mooi afgerond geheel. Vele zijn dan ook al eerder gepubliceerd in tijdschriften. In het Engels heeft dit boek de ondertitel ‘Acht lessen’, die in de Nederlandse uitgave ontbreekt, maar daarin staan ook nog maar zes ‘lessen’. Twee hoofdstukken (eerder ook gepubliceerd in Dierenleven) zijn weggelaten, wat helaas niet vermeld wordt. Aan de orde komen thema’s als het probleem van het kwaad, de toekomst van de roman en de taak van de schrijver. De helder formulerende Elizabeth, wellicht het alterego van Coetzee, heeft bij deze en andere kwesties vaak meer vragen dan antwoorden. De stijl is zoals altijd bij Coetzee een genot: sober en zorgvuldig.

Share