Het psalmenoproer van Maarten ’t Hart

Het psalmenoproerMaarten ’t Hart
Het psalmenoproer

De Arbeiderspers, 2006

Met Het psalmenoproer heeft Maarten ’t Hart zijn eerste historische roman geschreven. Het verhaal speelt hoofdzakelijk van 1739 tot 1787, waarin we reder Roemer Stroombreker volgen. In het laatste hoofdstuk dat in 1811 is gesitueerd, treedt Roemer nog eenmaal op en krijgen we een terugblik op de laatste 24 jaar. Roemers leven speelt zich af in een roerige tijd waarvan de gevolgen in zijn woonplaats Maassluis een grote impact hebben. Zo vernemen we over de Hollandse visserij, de strijd tussen de ‘prinsgezinden’ en de ‘patriotten’, de oorlog met de Engelsen, de inlijving van Holland bij Frankrijk door Napoleon én het psalmenoproer van de jaren ’70.
Op zeer realistische wijze beschrijft ’t Hart hoe zich in Maassluis de strijd ontwikkelde tussen de voor- en tegenstanders van een snellere zangwijze van de psalmen. De neutrale Roemer wordt in dit oproer betrokken door zijn heimelijke liefde voor een vissersvrouw bij wie hij een buitenechtelijke zoon heeft verwekt. Deze zoon, Gilles, is een van de aanvoerders van het verzet tegen de versnelde zangtrant. Roemer is niet alleen een van de grootste reders van het dorp maar is ook een van de belangrijkste politieke figuren. Hij probeert zijn invloed aan te wenden om zijn zoon buiten schot te houden, maar slaagt daar niet in.
Mede dankzij deze persoonlijke tragedie is Het psalmenoproer een meeslepend verhaal geworden dat bovendien bijzonder is door het gebruik van Oudhollandse woorden. Daardoor is de roman sfeervol en authentiek hoewel misschien voor niet-liefhebbers van de oude taal wat moeilijker te lezen. Maar prachtige namen als Schelvisvanger, Stroombreker, Kortsweyl, Heldenwier of Bubbezon en woorden als nettenboetsters, turfdraagsters, pasquils, schuttingman, beschaarders of scherluinen roepen de historische beelden op die bij het verhaal passen.

Maarten ’t Hart, Het psalmenoproer, De Arbeiderspers 2006. ISBN 90 295 6408 3. € 18,95

Share