Een filmgroep starten

Bijna iedereen kijkt wel eens naar een film. Ons dagelijkse leven wordt steeds meer gevuld met beelden. Beelden die gemaakt worden met het doel ons te bekoren, te verleiden, te onderwijzen, te vermaken, te informeren, te shockeren of wat dan ook. De bekendste vorm van beeldtaal in bewegende vorm is de speelfilm.
Een speelfilm kijken is een unieke ervaring die je soms alleen en soms met anderen (bijvoorbeeld in de bioscoop) beleeft. Het kan leuk, bijzonder, verrassend en ook leerzaam zijn om die persoonlijke ervaring met anderen te delen en naderhand met elkaar van gedachten te wisselen.
Dit zou in een filmgroep kunnen. Passage’s project ‘Moving Movies’ ondersteunt vrouwen die zo’n groep willen beginnen, met besprekingen van bijzondere speelfilms. We geven hieronder meer informatie en praktische tips.

Het begin  Wanneer u het initiatief neemt voor het starten van een filmgroep, heeft u uiteraard andere deelnemers nodig. Bedenk van te voren wat uw streefaantal is. Een groep blijkt het best te functioneren wanneer deze tussen de 5 en 12 deelnemers heeft.
Hoe vindt u die deelnemers? Natuurlijk kunt u in de eerste plaats gericht mensen in uw omgeving benaderen van wie u vermoedt dat zij belangstelling hebben. Het direct benaderen van mensen werkt het best. Een andere mogelijkheid is om een oproep te doen op de afdelingsbijeenkomst. Ook kunt u een schriftelijke oproep maken en vragen of u deze mag ophangen in de plaatselijke bioscoop, het filmhuis, de bibliotheek, de boekhandel of op andere plaatsen waar mogelijke belangstellenden komen, zoals volksuniversiteit, buurthuis of kerk. Vermeld in uw oproep wel duidelijk dat niet-leden welkom zijn.

Kennismakingsbijeenkomst  Als u belangstellenden hebt gevonden voor deelname aan ‘uw’ filmgroep kunt u een eerste bijeenkomst organiseren om de deelnemers kennis te laten maken met elkaar. Ook zo’n kennismaking kan al gebeuren aan de hand van films: laat iedereen iets vertellen over zijn filmvoorkeuren of vraag de deelnemers een van hun favoriete dvd’s mee te nemen naar de bijeenkomst.
Neem bij deze gelegenheid de tijd om een goed beeld te krijgen van elkaars verwachtingen over het deelnemen aan een filmgroep. Zijn de verschillen niet te groot als het gaat om interessegebieden, genres, gewenste diepgang van de discussies en behoefte aan sociale contacten?
Een kennismakingsbijeenkomst als deze biedt uiteraard de gelegenheid om afspraken te maken over een aantal praktische zaken zoals de plaats, tijd en frequentie van de bijeenkomsten, de werkwijze en de taakverdeling. Hieronder geven we wat meer tips over deze zaken.

Bijeenkomsten – Plaats  De plaats waar de bijeenkomsten van uw filmgroep zullen plaatsvinden, kan een vaste locatie zijn buiten de privé-omgeving, bijvoorbeeld bibliotheek, kerkzaal of buurthuis. Maar vaker zullen bijeenkomsten plaatsvinden bij een van de leden thuis.
Uiteraard is het van belang dat uw bijeenkomst zich afspeelt in een aangename omgeving, waar eventueel een dvd-speler en televisie aanwezig zijn om samen naar (delen van) de film te kunnen kijken. Een tafel waar informatie op gelegd en aantekeningen aan gemaakt kunnen worden is prettig, evenals voldoende licht, ventilatie en een geschikte temperatuur.

Tijd en frequentie – Een ander praktisch punt om afspraken over te maken is uiteraard dag en tijdstip van de bijeenkomsten. En gaat ieder voor zich de film thuis bekijken of gebeurt dit gezamenlijk? In het laatste geval is het wellicht nodig om daar een extra bijeenkomst voor te plannen. Een film in één bijeenkomst bekijken én bespreken is misschien niet mogelijk, want een gemiddelde film duurt gauw 1,5 tot 2 uur en in de praktijk duurt een bespreking ook vaak een uur of twee. In dat geval kunnen beter twee bijeenkomsten gepland worden.

Werkwijze – Taakverdeling – Om een vruchtbare discussie te krijgen zal het gesprek in goede banen geleid moeten worden. Er moet dus iemand zijn die de rol van gespreksleider vervult. Er zijn filmgroepen die dat overlaten aan een externe begeleider, bijvoorbeeld een medewerker van de plaatselijke filmclub of iemand die filmwetenschap gestudeerd heeft. Andere opties zijn dat een van de leden van de filmgroep fungeert als vaste gespreksleider of dat er per bijeenkomst een andere begeleider is.
Tip: laat de gastvrouw van een bijeenkomst niet tegelijkertijd de rol van gespreksleider vervullen.
Er zijn meer taken te verdelen voor een bijeenkomst dan alleen de gespreksleiding, vooral in de voorbereiding (zie hieronder) en organisatie. Ook daarover kunnen afspraken gemaakt worden. Spreek af dat een goed verloop van de bijeenkomsten een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het is niet vanzelfsprekend dat de gespreksleider ook inhoudelijke informatie verstrekt, een rooster van samenkomen maakt of andere organisatorische zaken regelt. Het is juist aan te bevelen als de taken verdeeld worden en de gespreksleider zich kan beperken tot een ‘technisch’ voorzitterschap en vooral het verloop van de discussie in de gaten houdt.

Voorbereiding van bijeenkomsten – Het belangrijkste deel van de voorbereiding is uiteraard dat de deelnemers de film kijken waarover gesproken zal worden. Dat kan ieder voor zich thuis doen, alleen of in groepjes, of gezamenlijk in een speciaal daarvoor georganiseerde extra bijeenkomst.
Daarnaast is het handig als er vooraf informatie wordt gelezen over film en regisseur. Moving Movies biedt daarvoor documentatiemateriaal met vijf filmbesprekingen waarin uitgebreide informatie is opgenomen over de films. Iedere deelnemer kan zo’n set aanschaffen bij de redactie van Moving Movies, zodat iedereen over dezelfde achtergrondinformatie beschikt.
Verder kunnen een of meer leden het op zich nemen om een aantal discussiepunten (die in het materiaal van Moving Movies zijn opgenomen) voor te bereiden of recensies over de film op te zoeken. Recensies die door de voorbereiders worden verzameld, kunnen vooraf aan alle leden ter beschikking worden gesteld. Een andere optie is om ze achteraf uit te delen, zodat iedereen vanuit de eigen ervaring praat, niet beïnvloed door het oordeel van recensenten.

Filmkeuze – Een van de belangrijkste vragen voor een filmgroep: welke films gaan we kijken? De redactie van Moving Movies maakt ieder jaar een titelselectie van films voor de filmgroepen van Passage en publiceert daarover documentatiemateriaal. De filmgroepen laten zich dus verrassen. Klik hier voor meer informatie over de filmtitels in de bestaande uitgaven van Moving Movies.

Kosten – In meerdere of mindere mate zijn er kosten verbonden aan het meedoen met een filmgroep. Er kan sprake zijn van huur voor het gebruik van een ruimte als men niet bij een van de leden bijeenkomt. Wellicht kiest uw filmgroep ervoor om gebruik te maken van een externe begeleider of gespreksleider, die ook betaald moet worden. Daarnaast zijn er uiteraard kosten verbonden aan het aanschaffen of lenen van dvd-films. En verder zal er tijdens de bijeenkomsten wellicht iets gedronken en gegeten worden. Tot slot betaalt elke deelnemer een bedrag voor het documentatiemateriaal, dat bij de redactie van Moving Movies (via info@boekentaalmondiaal.nl) besteld kan worden.

Meer informatie – Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie van Moving Movies, via info@boekentaalmondiaal.nl