Voor Leeskringen

Onder het menu ‘Voor Leeskringen’ zijn een aantal pagina’s te vinden met achtergrondinformatie die interessant kan zijn specifiek voor leeskringen.

Onder het submenu ‘Materiaal van derden’ wordt een overzicht gegeven van uitgaven die gericht zijn op leeskringen, zoals Boekentaal Mondiaal van de vrouwenvereniging Passage, en het tijdschrift Boek-delen.

Onder het submenu ‘Verhaalanalyse’ is een toelichting op begrippen te vinden die bij het gezamenlijk bespreken van een boek vaak worden gebruikt, zoals: Perspectief, Plaats en ruimte, Thema en Motieven, etc.

Onder het submenu ‘Literaire termen’ tenslotte worden een aantal termen, zoals flashback, tijdverdichting, monologue interieur en intertekstualiteit, kort uitgelegd.