Oyster van John Biguenet

OysterJohn Biguenet
Oyster

Oyster (2002) is de debuutroman van de Amerikaanse taalkundige John Biguenet. Eerder schreef hij de veelgeprezen verhalenbundel The Torturer’s Apprentice (2001) en een aantal non-fictieve werken over vertalen. In Oyster wordt het verhaal verteld van twee rivaliserende vissersfamilies, de Petitjeans en de Bruneaus. Liefdesrelaties, geheimen, geldproblemen, haat, rivaliteit en de visserij beheersen de levens van de personages in dit verhaal dat zich midden jaren ’50 in de Verenigde Staten afspeelt. Om het hoofd boven water te houden wordt er naar een oplossing gezocht om beide families en hun oestergebieden te verenigen, maar die wordt niet gevonden alvorens er een paar doden zijn gevallen. Zo opent het boek met de moord op een van de gezinshoofden, waarna nog het nodige geweld volgt. Dit zorgt voor een flinke dosis spanning en ook de romantiek ontbreekt niet.

Het verhaal is geschreven in een vlotte stijl met veel dialogen en is eenvoudig van structuur. Zelfs een happy end ontbreekt niet. Kortom, alle ingrediënten voor een meeslepende beststeller zijn aanwezig. De plot zou uitermate geschikt zijn voor een Hollywoodfilm en het zou me dan ook niet verbazen als dit boek ooit succesvol verfilmd wordt.

Interessant is het inkijkje dat je als lezer krijgt in de geschiedenis en het vakmanschap van de oesterkwekerij en -visserij. Als er niet genoeg mannen in een familie zijn, kan dit een bedreiging betekenen voor het familiebedrijf, omdat het een zwaar beroep is. Daarnaast is de kennis over de plaats van oesterbedden erg belangrijk om per dag voldoende opbrengst te genereren.

Belangrijk thema in het boek is de werking van het geweten. Therese Petitjean lijkt absoluut geen last te hebben van haar geweten, terwijl haar daad de oorzaak is van de verdere ellende waarin haar familie terecht komt. Rusty Bruneau is de enige die wel degelijk last heeft van zijn geweten, terwijl hij in feite niet direct verantwoordelijk is voor de daad van zijn twee broers. Wie is schuldig aan wat, is een belangrijke vraag die moeilijk te beantwoorden lijkt door de betrokkenen. Zo moeilijk dat uiteindelijk de slechte daden ongestraft blijven en zelfs beloond worden. Het is fascinerend dat dit melodrama toch nog positief uitpakt voor Therese en haar familie en dat doet ietwat krampachtig aan. Zou Biguenet de verfilming al voor ogen hebben gehad?

Oyster, John Biguenet, Orion, 2002. ISBN 0-75284-685-X

Share